Chmura Plat4m

Co to jest chmura Plat4m?

„Cloud computing” oznacza przetwarzanie danych w chmurze. Słowo "chmura" jest używane jako metafora sieci Internet. Chmura zapewnia współdzielenie udostępnionych zasobów w sieci Internet dzięki czemu nie musimy dysponować w każdej lokalizacji zasobami potrzebnymi do gromadzenia i przetwarzania danych. Ważnym atutem takiego rozwiązania jest posiadanie informacji ze wszystkich lokalizacji w jednym miejscu. Funkcja urządzeń w lokalizacjach zdalnych ograniczona jest jedynie do przekazywania swoich danych i obsługi interfejsu użytkownika.

Nasze rozwiązanie:

Plat4m infrastruktura – umożliwia dostęp do przechowywanych danych, sieci, zabezpieczeń, serwerów i innych podstawowych zasobów. Posiadamy własną infrastrukturę serwerową. Serwery utrzymujemy w centrum kolokacyjnym mającym punkty styku z największymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce. Nasze bramy Plat4m Gateway opierają się na działaniu sieci komórkowej wykorzystującej technologię LTE. Współpracujemy z operatorami krajowymi, którzy zapewniają nam bezbłędną transmisję danych.

Plat4m platforma – zapewniamy platformę do łatwego tworzenia dedykowanych aplikacji internetowych i mobilnych. Takie podejście zapewnia elastyczność. Nasz Klient zarządza swoimi danymi, a my skupiamy się na konserwacji oprogramowania, planowaniem wydajności, aktualizacjami, zakupem i utrzymaniem zasobów w tym serwerów. Zapewniając utrzymanie i konserwację całej infrastruktury. Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia zminimalizowania kosztów.

Najważniejsze cechy Plat4m cloud:

Technologia:

Nasz system zbudowany jest jako w pełni kontrolowalna aplikacja internetowa oparta o działanie serwerów. Wykorzystujemy IIS (6+) jako serwer aplikacji oraz MSSQL Serwer 2008+ jako magazyn danych, warstw logicznych aplikacji, i magazyn konfiguracji systemu. Korzystamy z technologii: Framework .net, ASP.NET (c#, vb.net), AJAX, T-SQL, Javascript, jQuery, HTML, CSS, XML, Crystal Reports i Reporting Services, komponenty komercyjne.

Bezpieczeństwo:
Zapewniamy bezpieczeństwo na każdym poziomie poprzez:

  • Logowanie, definiowanie polityki bezpieczeństwa, siłę hasła, częstotliwość zmian hasła
  • Możliwość pracy po szyfrowanym połączeniu https
  • Możliwość pracy poprzez bezpieczne kanały VPN
  • Możliwość dodatkowej autoryzacji tokenami SMS
  • zabezpieczenie typu Captcha przed atakami typu Brute Force.
  • Zaufane lokalizacje i przeglądarki – ograniczenie dostępu po IP i/lub przeglądarkach
  • Śledzenie błędów , logowań i historii użytkownika

Wymiana i prezentowanie danych:
Wdrożyliśmy zaawansowane możliwości komunikacyjne. Udostępniamy dane z systemu w formie XML, JSON, TXT lub poprzez gotowe pliki np. Pdf,. Dane możemy dystrybuować poprzez kanały SMS, SMS interaktywne, e-mail, fax, SNMP, File, MW. Dane możemy także importować. Posiadamy dodatkowo możliwość integracji z CallCenter.

Stworzyliśmy zaawansowane funkcje prezentowania i edycji danych w tym mi. Grid, Tree, TimeLine, Kalendarz, Wykresy 3D, popupy. System raportowania Crystal Reports, Reporting Services

Zapewniamy wsparcie dla urządzeń mobilnych i innych urządzeń peryferyjnych w tym drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych 1D, 2D, drukarki laserowe i atramentowe.
Jesteśmy w stanie wdrożyć pracę wielooddziałową.

Cechy pozostałe:
System posiada interfejs graficzny obsługiwany przez przeglądarki internetowe.

Plat4m cloud to także spójny i jednolity interfejs dla użytkownika, posiadający konfigurowalne schematy kolorystycznie oraz obsługę dowolnej liczby wersji językowych.