SMART CITY - Street Lighting

JAK DZIAŁA PLAT4M

System zdalnego sterowania i monitorowania obwodów elektrycznych pozwala na szybkie wdrożenie energooszczędnej i bezawaryjnej infrastruktury oświetleniowej. Urządzenie CAM1233 poprzez ciągłą dwustronną komunikację z platformą IOT "Plat4m Cloud” umożliwia automatyczne oraz ręczne załączanie obwodów, a także monitoruje ich stan bieżący dostarczając na bieżąco informacji o awariach.

CAM1233 przekazuje w trybie ciągłym dane o aktualnym poborze prądu w każdym podłączonym obwodzie, dzięki czemu można wychwycić każdą anomalię wzrostu lub spadku poboru prądu. Plat4m Cloud analizuje otrzymane dane oraz przekazuje je poprzez intuicyjną aplikacje użytkownikom systemu. System powiadomi odpowiednie służby o awarii 24h na dobę oraz skoordynuje i rozliczy pracę serwisantów. Dzięki naszemu rozwiązaniu monitorowanie infrastruktury odbywa się bez potrzeby wymiany latarni, opraw czy rozdzielni elektrycznych.

Plat4m Cloud pozwala na integrację z systemami innych producentów poprzez API (Interfejs programowania aplikacji).
schemat działania plat4m

Urządzenia CAM

Urządzenie CAM1233 (Control And Monitoring, 12 AMP, 3x INPUT, 3x OUTPUT) posiada możliwość bezinwazyjnego monitorowania poboru prądu z 12 obwodów elektrycznych. Zabezpieczenia urządzenia pozwalają monitorować obwody o maksymalnym poborze do 100A na każdy obwód.

Cam1233 został wyposażony w 3 wejścia monitorujące, które możemy podłączyć np. do kontaktronów co umożliwia identyfikację otwarcia drzwi rozdzielni elektrycznej, czujki alarmowej bądź czujnika zmierzchu. Poprzez system Plat4m możemy powiązać reakcję systemu na odczytane stany wejść urządzenia dając możliwości natychmiastowego powiadomienia sms’owego, mailowego czy poprzez zmianę stanu wyjść urządzenia.

Urządzenie umożliwia załączanie zdalne 3 przekaźników poprzez system Plat4m. Załączanie może odbywać się ręcznie, bądź automatycznie o ustalonych porach dnia.

CAM1233 wykorzystuje wielopunktowy standard transmisji danych RS-485 dając możliwość podłączenia dodatkowych modułów Pla4m bądź urządzeń innych producentów. Dzięki dodatkowym modułom można rozszerzyć wejścia monitorujące np. o pomiar temperatury, wilgotności lub pomiar innych warunków środowiskowych.
Zbyt duża wilgotność, bądź nieautoryzowane otwarcie rozdzielni może natychmiast odłączyć prąd z obwodów.

Dzięki przesyłanym danym o aktualnym wykorzystaniu poboru prądu na każdym obwodzie możemy zaplanować lepszą politykę energetyczną przedsiębiorstwa, co skutecznie obniży koszty, a także zidentyfikować awarie skutkujące zwiększeniem bądź zmniejszeniem poboru prądu. Zebrane dane mogą również zostać wyeksportowane do aktualnych systemów przedsiębiorstwa lub przekazane w formie raportu.

Cam1233 przesyła na bieżąco odczyty ze swoich wejść i wyjść do systemu Plat4m z wykorzystaniem własnego modułu GSM. Obsługuje wszystkie dostępne karty na rynku, także karty telemetryczne.